Vergunningsvrij bouwen, wanneer mag dat?

Voor het bouwen van onze hallen is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Soms heeft u echter geen omgevingsvergunning nodig. Dit heeft in ons geval te maken met de hoogte van de hal. De 3,5 meter variant is ten aller tijden te hoog om vergunning vrij te mogen bouwen. De 2,7 meter hal mag u wel vergunning vrij bouwen, mits u aan de juiste voorwaarden voldoet.

Via de website Omgevingsloket online kunt u de vergunningcheck invullen om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt op Omgevingsloket online ook volgen wat de stand van zaken van uw aanvraag is.

Aan welke eisen moet de hal voldoen:

Een aantal van onze hallen zijn vergunningsvrij te bouwen, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

 • voor zover op een afstand van niet meer dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw, niet hoger dan:
  • 15 m,
  • 0,3 m boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw, en
  • het hoofdgebouw,
 • voor zover op een afstand van meer dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw:
  • indien hoger dan 3 m: voorzien van een schuin dak, de dakvoet niet hoger dan 3 m, de daknok gevormd door twee of meer schuine dakvlakken, met een hellingshoek van niet meer dan 55°, en waarbij de hoogte van de daknok niet meer is dan 5 m en verder wordt begrensd door de volgende formule:

   maximale daknokhoogte [m] = (afstand daknok tot de perceelsgrens [m] x 0,47) + 3;

  • functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw, tenzij het betreft huisvesting in verband met mantelzorg.
 • de oppervlakte van al dan niet met vergunning gebouwde bijbehorende bouwwerken in het bebouwingsgebied bedraagt niet meer dan:

  • in geval van een bebouwingsgebied kleiner dan of gelijk aan 100 m2: 50% van dat bebouwingsgebied,

  • in geval van een bebouwingsgebied groter dan 100 m2 en kleiner dan of gelijk aan 300 m2: 50 m2, vermeerderd met 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m2,

  • in geval van een bebouwingsgebied groter dan 300 m2: 90 m2, vermeerderd met 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m2, tot een maximum van in totaal 150 m2

Wij raden u altijd aan om contact op te nemen met uw gemeente. Zij kunnen u duidelijkheid te geven of u vergunning vrij kunt bouwen, of dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Daarnaast vindt op deze pagina een aantal bronnen. Daar vindt u meer informatie over regelgeving, en het bouwen met, en zonder vergunning.

Heeft u voor het aanvragen van uw vergunning bouwtekeningen nodig? Of heeft u vragen over het aanvragen van een bouwvergunning? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.